Bezpieczeństwo dla biznesu

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY

Bezpieczeństwo dla biznesu to forma kształcenia, której celem jest wykreowanie świadomości dotyczącej trudności oraz zagrożeń występujących we współczesnym świecie biznesu. Bezpieczeństwo to bezpośredni czynnik wpływający na kulturę funkcjonowania przedsiębiorstwa, której efektowność również ma bezpośredni wpływ na image firmy. Nowoczesne BHP dla biznesu to wiedza z zakresu efektywnego przywództwa, inteligencji emocjonalnej, procesu wdrażania zmian, efektywnej komunikacji, mowy ciała, samoobrony oraz motywacji. Bezpieczeństwo nie może być postrzegane tylko jako wymóg formalny, bezpieczeństwo to niezbędny składnik responsywnej kultury przedsiębiorstwa. Kultury, która tworzona jest przez ludzi odpowiedzialnych, silnych, zorientowanych na potrzeby innych. Bezpieczeństwo dla biznesu stworzony przez TG Training to niekonwencjonalny oraz nowoczesny system, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom innowacyjnych przedsiębiorstw.

1. Rozumienie ryzyka

 • Czym jest ryzyko i jak może wpłynąć na działalność firmy?
 • Kultura firmy i jej wpływ na postrzeganie i zarządzanie ryzykiem.
 • Bezpieczeństwo w firmie jako bezwzględny czynnik wpływający na produktywność oraz image firmy.
 • Wewnętrzne środowisko firmy i jego wpływ na efektywność wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie.

2. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 • Czym jest i dlaczego efektywne przywództwo jest niezbędne?
 • Efektywne przywództwo w przypadku klęsk żywiołowych oraz w trakcie działań służb ratowniczych.
 • Efektywna komunikacja jako główne narzędzie w analizie czynników stwarzających zagrożenie w przedsiębiorstwie.

3.  Przywództwo w przypadku niebezpieczeństwa

 • Skuteczne zarządzanie i przeciwdziałanie w sytuacjach ekstremalnych, takich jak strajk oraz niebezpieczny pracownik.
 • Mowa ciała i jej znaczenie w sytuacjach niebezpiecznych.
 • Obrona konieczna w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego.
 • Podstawy prawne obrony koniecznej.

4. Pierwsza pomoc

 • Lider potrafiący zadbać o swoich ludzi.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa.
 • Opatrywanie ran.
 • Pozycja bezpieczna.

Profilaktyka narkotykowa

Stop narkotykom!

Instytucje edukacyjne czy biznesowe w dzisiejszych czasach wyeksponowane są na zagrożenia związane z narkotykami. Umiejętność rozpoznawania różnych rodzajów substancji odurzających oraz umiejętność rozpoznawania ludzi, którzy po zażyciu narkotyków mogą być wielkim  zagrożeniem dla siebie samych oraz innych jest niezbędne. Firma TG Training dysponuje nowoczesnym narzędziem w postaci walizki edukacyjnej, której zastosowanie podczas szkoleń gwarantuje  efektywne przyswajanie wiedzy w zakresie narkotyków oraz umiejętne jej wykorzystanie. Ludzie pod wpływem narkotyków mogą mieć potężny wpływ na poziom bezpieczeństwa  w przedsiębiorstwie. Zatem wyspecjalizowani ludzie, którzy zapewniają bezpieczeństwo w twoim przedsiębiorstwie są niezbędni.

 

Szkolenie również zapewnia dostarczenie unikalnych informacji na temat tego, jak rozpoznać ludzi pod wpływem narkotyków. Szkolenie dostarczy także  niezbędnych informacji oraz wiedzy dotyczącej odpowiedniego sposobu traktowania i działania z osobami pod wpływem narkotyków.
TG Training rozumie, że życie zawodowe głęboko powiązane jest z życiem rodzinnym, dlatego naszym partnerom zapewniamy możliwość korzystania      z naszego doświadczenia podczas imprez firmowych, gdzie członkowie rodziny mogą zaczerpnąć niezbędnej wiedzy z zakresu edukacji narkotykowej oraz  pierwszej pomocy.
TG Training rozumie, że postrzeganie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wymaga innowacyjnego podejścia, którego celem jest stworzenie środowiska pracy, gdzie wyspecjalizowane jednostki jak menadżerowie, w bardzo efektywny sposób komunikują się z innymi. Efektywna komunikacja i ludzie, którzy faktycznie mogą dostarczyć bezpieczeństwo, to elementy nowoczesnego przedsiębiorstwa, które zapewnia najlepsze rozwiązania dla twoich ludzi oraz klientów.

Indywidualna analiza potrzeb szkoleniowych

Dopasowanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych poprzez wewnętrzną analizę potencjalnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie bezpieczeństwa. Działanie to ma na celu przeprowadzenie wewnętrznego audytu, którego celem jest skonstruowanie indywidualnego oraz w pełni dopasowanego systemu szkoleń. Specyfika każdego przedsiębiorstwa różni się w charakterze działania oraz strategii biznesowej. Firma TG Training kreuje nowoczesne rozwiązania bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, które przekłada się na zapewnienie zintegrowanych i indywidualnych rozwiązań w zakresie nowoczesnego bezpieczeństwa dla biznesu.