Efektywny lider efektywne przywództwo

Efektywny lider / Efektywne przywództwo

Umiejętności miękkie oraz twarde posiadane przez kadrę zarządzającą w firmie  mają bezpośredni wpływ na kształtowanie efektywnego środowiska pracy. Efektywne środowisko pracy to miejsce w, którym wysoce wykfalifikowana kadra menadżerska w bardzo umiejętny sposób komunikuje się z pracownikami oraz klientami firmy. Efektywna komunikacja w przedsiębiorstwie to również bezwzględny czynnik kształtujący motywację wśród pracowników firmy, których zaangażowanie ma bezpośredni wpływ na:

 • Image firmy
 • Poziom motywacji
 • Wyniki finansowe
 • Komunikację
 • Efektywność wdrażania zmian

Szkolenie  „Efektywne Przywództwo” to dostarczenie niezbędnej wiedzy w zakresie:

 • Tworzenia zespołów
 • Wdrażania zmian w przedsiębiorstwie
 • Wdrażania efektywnej komunikacji oraz motywacji
 • Emocjonalnej inteligencji
 • Tworzenia efektywnego środowiska pracy
 • Negocjacji

Dzisiejszy nieprzewidywalny świat biznesu niesie  z sobą wiele możliwości, jak również niebezpieczeństw. Dlatego bardzo ważne jest, by w środowisku wewnętrznym firmy otaczać się ludźmi, których kompetencje emocjonalne, jak i biznesowe, w sposób doskonały będą w stanie  wykreować silne i spójne środowisko biznesowe, gdzie efektywna komunikacja ma wpływ na wysoką motywację, która jest niezbędna w procesie tworzenia responsywnego środowiska pracy.

Cena oraz czas trwania szkolenia

Koszt szkolenia to 2100 zł. Czas oraz miejsce szkolenia wymaga indywidualnych ustaleń, w celu ustalenia najlepszej możliwej formy współpracy oraz dostarczeniu jak najwyższej jakości usług.

Szkolenie dostępne jest również w języku angielskim.