Menadżer / Kadra Kierownicza – Efektywne zarządzanie firmą

Menadżer/Kadra Kierownicza – Efektywne zarządzanie w firmie

Menadżer/Kadra Kierownicza – Efektywne zarządzanie w firmie

Umiejętności miękkie oraz twarde posiadane przez kadrę zarządzającą w firmie  mają bezpośredni wpływ na kształtowanie efektywnego środowiska pracy. Efektywne środowisko pracy to miejsce w, którym wysoce wykfalifikowana kadra menadżerska w bardzo umiejętny sposób komunikuje się z pracownikami oraz klientami firmy. Efektywna komunikacja w przedsiębiorstwie to również bezwzględny czynnik kształtujący motywację wśród pracowników firmy, których zaangażowanie ma bezpośredni wpływ na:

  • Image firmy
  • Wyniki finansowe
  • Tworzenie responsywnego środowiska pracy

Efektywne zarzadzanie w przedsiębiorstwie to również umiejętność indywidualnego zrozumienia potrzeb pracowników, których osobowość oraz cele zawodowe wymagają indywidualnego podejścia. Narzędzia biznesowe dotyczące efektywnego komunikowania się oraz kreowania wysokiego stopnia motywacji w firmie wymagają od kadry zarządzającej, dogłębnego zrozumienia czym jest inteligencja emocjonalna. Inteligencja emocjonalna jest niezwykle ważnym czynnikiem, którego zrozumienie pozwala na wdrażanie zmian w przedsiębiorstwie, które są najważniejszym czynnikiem w celu uzyskiwania konkurencyjnej przewagi jak również budowania przedsiębiorstwa, którego działanie opiera się na efektywnej komunikacji, która kształtuje wysoki poziom motywacji w przedsiębiorstwie.

Następną część szkolenia dotycząca tworzenia responsywnej kultury firmy, to następny krok, który jest niezbędny w aspekcie tworzenia najlepszej kadry menadżerskiej. Efektywne zarządzanie w firmie ma bardzo śliny wpływ na kształt wewnętrznego środowiska pracy, którego zrozumienie jest niezbędne w aspekcie kształtowania najlepszej kadry kierowniczej.

Najlepsza kadra menadżerska i jaj wpływ na kulturę firmy

Głównym elementem inspirującym ludzi do najlepszej pracy jest wewnętrzne środowisko firmy, czyli kultura firmy. Kultura firmy to organizm złożony, który przybrać może wiele struktur. Sposób zarządzania, kompetencje menadżerów oraz liderów to bezpośredni czynnik kształtujący kulturę firmy.  Szkolenie dostarcza wiedze w zakresie:

  • Kultura firmy jako strategia kreująca wysoko zmotywowane i responsywne środowisko pracy.
  • Kultura firmy jako główny czynnik wpływający na efektywną komunikację z klientem.
  • Analiza potrzeb pracowników względem kultury firmy.
  • Analiza potrzeb klientów względem kultury firmy.
  • Analiza oraz zastosowanie różnych rozwiązań, których celem jest głębokie zrozumienie czym jest i jak możemy wpłynąć na kształtowanie kultury firmy.

Cena oraz czas trwania szkolenia

Koszt szkolenia to 1700 zł. Czas oraz miejsce szkolenia wymaga indywidualnych ustaleń, w celu ustalenia najlepszej możliwej formy współpracy oraz dostarczeniu jak najwyższej jakości usług.

Szkolenie dostępne jest również w języku angielskim.