Piotr

Piotr Pruss

Rozpoczynając służbę w Policji kierowałem się chęcią niesienia pomocy innym, jak również pełnieniem służby na najwyższym poziomie. W trakcie wielu lat służby,  nadal jestem czynnym funkcjonariuszem Policji, zdobyłem doświadczenie oraz wiedzę, która przekłada się na wysoki poziom świadomości z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Dodając do tego ukończenie studiów prawniczych przez moją osobę, mogę śmiało stwierdzić, iż dodatkowa wiedza   z zakresu prawa umożliwia mi  zapewnienie wysokiego standardu obsługi dla instytucji lub przedsiębiorstw. Wszystkie nasze projekty we współpracy z TG Training wyróżniają się przedstawieniem życiowych zdarzeń, z którymi każdy z nas może spotkać się w życiu, podczas pracy lub czasu wolnego. Wiele różnych sytuacji, z którymi miałem styczność w trakcie pełnienia służby, uświadomiło mi, że nie zawsze dana grupa społeczna jest przygotowana na ewentualne zdarzenia, które mogą wydarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Podejmując się prowadzenia zadań szkoleniowych, byłem świadomy jednej rzeczy, że chcę przekazywać zdobytą wiedzę osobom, które nie są obojętne na zapewnienie bezpieczeństwa sobie, swoim bliskim bądź pracownikom. Osoby pod wpływem alkoholu, środków odurzających, swoim zachowaniem nie tylko stwarzają zagrożenie dla współpracowników, lecz również dla kadry kierowniczej. Wiedza przekazywana przez TG Training jest zaprojektowana oraz przystosowana dla menadżerów , którzy coraz częściej mają styczność z nieprzewidywalnymi oraz niebezpiecznymi sytuacjami, mogących mieć daleko idące implikacje dla życia firmy.