Strategie i techniki negocjacyjne

Strategie i techniki negocjacyjne

W aspekcie kreowania doskonałego wizerunku firmy oraz tworzeniu doskonałych wyników finansowych umiejętność efektywnych negocjacji jest bezwzględna. W tworzeniu doskonałej relacji pomiędzy firmą  a klientem, nienaganna etykieta biznesowa oraz efektywne umiejętności negocjacyjne są kluczem do sukcesu. Bycie świetnym negocjatorem to umiejętność otwarcia się na potrzeby klienta oraz zrozumienia jego intencji i odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy.

Szkolenia obejmuje:

 1. Pierwsze wrażenie jako bezwzględny czynnik w procesie negocjacji.
 • Czym jest pierwsze wrażenie?
 • Dlaczego pierwszy kontakt z klientem jest bezwzględnie ważny w tworzeniu silnych i dobrych relacji z klientem?
 1. Mowa ciała
 • Dlaczego mowa ciała jest silnym i efektywnym narzędziem w negocjacjach?
 • Jak tworzyć wizerunek silnego i godnego zaufania doradcy w kontaktach z klientem lub przyjaciółmi?
 • Czy mogę być efektywnym negocjatorem?
 1. Analiza czynników stojących na przeszkodzie w tworzeniu doskonałego wizerunku doradcy oraz negocjatora.
 • Czy każdy może być doskonałym oraz efektywnym negocjatorem?
 1. Techniki oraz strategie sprzedażowe.
 • Etyka zawodowa, czym jest i dlaczego nie można o niej zapomnieć?
 • Wpływ użycia nieodpowiednich technik sprzedażowych na postrzeganie firmy przez klienta.
 • Techniki oraz strategie sprzedażowe jako silne oraz bardzo niebezpieczne narzędzie biznesowe w kontaktach z klientem.
 • Analiza najefektywniejszych technik oraz strategii sprzedażowych, które są zgodne z kulturą oraz wizją firmy.

Program szkolenia:

Od czego zależy silna pozycja w negocjacjach?

– Błędy negocjacyjne.

Strategie w negocjacjach.

– Różne wymiary negocjacji.

Zjawisko kupno – sprzedaż.

Istota percepcji i komunikacja międzyludzka.

– Definicja negocjacji.

– Jak osiągnąć sukces w negocjacji?

– Kiedy zrezygnować z negocjacji?

– Wyszukane taktyki negocjacyjne.

– Jak osiągnąć przewagę w negocjacjach?

– Czynniki wpływające na proces negocjacji.

– Techniki sprzedawców i kupców.

– Jak radzić sobie w trudnych i niepożądanych sytuacjach?

– Niwelowanie słabych stron negocjatora.

– Budowa zaufania w negocjacjach.

– Techniki manipulacji i wywierania wpływu.

– Kontekstowy model skuteczności negocjacji.

– Czy negocjacje to złoty środek w każdej rozmowie biznesowej?

– Kierowanie zespołem negocjacyjnym.

– Mediacje definicja.

– Praca pod naciskiem, stres, niepewność i poczucie zagrożenia.

– Negocjacje wielokulturowe oraz wielostronne.

– Budowanie zespołu negocjacyjnego.

– O czym należy pamiętać?

– Przykłady negocjacji z życia i biznesu.

– Kompromis w negocjacjach.

– Zasady wspomagające efektywność działania.

– Cele negocjacji. Jak radzić sobie z wykluczającymi się celami oraz trudnymi sytuacjami negocjacyjnymi?

– Zamykanie negocjacji oraz renegocjacje w biznesie.

Czas trwania oraz rodzaj szkolenia.

Koszt szkolenia to 2300 zł. Czas oraz miejsce szkolenia wymaga indywidualnych ustaleń, w celu ustalenia najlepszej możliwej formy współpracy oraz dostarczeniu jak najwyższej jakości usług.

Szkolenie dostępne jest również w języku angielskim.